Reconstrucția virtuală 3D a Cetății Oradea din perioada medievală

var_3D

Prezentare realizată de arheologul Mihálka Nándor și de Bíró Róbert, student al Universității Creștine Partium